Forma+ športna trgovina
Ameriška ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
info@fplus.si

Zasebnost

V spletni trgovini FormaF+ vse vaše osebne podatke varujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

 

Podatke bomo uporabljali samo za interne namene spletne trgovine FormaF+ in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabljali jih bomo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, izstave računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Podatkov v nobenem primeru ne bomo predali nepooblaščenim osebam.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.